Stichting Mens en Organisatie

Welkom bij Stichting Mens & Organisatie

Ieder mens en ook iedere organisatie is uniek. De visie, missie en strategie bepalen wat de mens of organisatie wil bereiken, de structuur en cultuur bepalen het denken en handelen.


Organisaties en dus ook de mens(en), staan voor grote uitdagingen in een concurrerende en constant veranderende markt:

  • voldoen aan verwachtingen van klanten, taakstellingen, doelen, gezin;
  • de leiding stimuleert de medewerkers aan de eisen van klanten te voldoen;
  • hun organisatie, huishouden zo inrichten dat alle processen efficiënt en effectief verlopen;
  • door goede, externe oriëntatie, tijdig anticiperen op nieuwe eisen van klanten, taakstellingen, gezin, omgeving en doelen;
  • met daadkracht vormgeven aan de toekomst.


Stichting Mens en Organisatie levert een bijdrage aan het volwaardig participeren van mensen aan het sociaal-maatschappelijk leven en de ontplooiing in relatie tot het (werkend) leven. Stichting Mens en Organisatie verliest de klant niet uit het oog.

Wij zijn voor mensen met problemen op verschillende leefgebieden hèt aanspreekpunt voor adequate hulp. Op deze manier voorkomen wij dat mensen steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen en met wachtlijsten worden geconfronteerd voordat ze daadwerkelijk hulp Krijgen. Zo voorkomen wij dat zij vroegtijdig afhaken en nog dieper in de put raken. 

Het werkgebied van Stichting Mens en Organisaties bestrijkt het gehele Maas en Niers gebied van Noord-Limburg, N-O Brabant en Zuid Gelderland.

Waaronder: Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Venray, Venlo, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen en de daartussen gelegen Regio.

print