Doel van de Stichting

Waarom de Stichting:

De stichting Mens en Organisatie is een organisatie zonder winstoogmerk welk maatschappelijk wordt ingezet om dichter bij de doelgroep, de “kwetsbare” groep mensen, in de breedste zin van het woord, te komen en de samenwerking met overheden (lokaal en landelijk), instellingen en bedrijfsleven aan te gaan om een perspectief te bieden voor een ieder der partij. De Stichting Mens en Organisatie fungeert als een platform waarbij partijen betrokken worden om directe acties uit te zetten, de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Aanleiding:

Aanleiding voor de Stichting Mens en Organisatie om krachten te bundelen voor “kwetsbare” doelgroepen in de maatschappij welke “tussen wal en schip” dreigen te vallen/gevallen zijn en welke nauwelijks worden voorgelicht, benaderd en ondersteund.

Door de expertise van de initiatiefnemers te bundelen, ontstaat er een concept welke vanuit een nieuwe benadering op de markt is gebracht; De individu in zijn geheel te ondersteunen op alle echelons van de individu.

Momenteel worden veel mensen “geholpen” om hun financiën op orde te krijgen en vanuit de jarenlange ervaring van de initiatiefnemers is de financiële problematiek ruim 75% de aanstoot om “tussen wal en schip’ te geraken dan wel te zijn.

De aanpak van Stichting Mens en Organisatie blinkt extra uit, daar er ruime aandacht wordt geschonken aan het verhaal achter de problematiek, de gedragspatronen en de overtuigingen die hier achter schuilen.

Daarnaast maakt de Stichting Mens en Organisatie gebruik van een geavanceerd CRM systeem waarbij het individu in een tijdsbestek van gemiddeld 36 maanden wordt getraind geheel zelfstandig de financiële huishouding te voeren. In dit traject worden diverse fasen doorlopen waarbij de opbouw van zelfstandigheid parallel loopt met het oplossen van de patronen en belemmerende overtuigingen. Het CRM systeem is webbased en het individu kan van thuis uit meewerken en tegelijkertijd leren inzicht te vergaren.