Budgetbeheer


Met de zogenaamde budgetbeheer-rekening wordt zorg gedragen voor de betaling van de vaste lasten, uw wekelijkse of maandelijkse huishoudgeld, aflossingen aan schulden, indien aanwezig en overige te betalen posten.

De afspraken die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een budgetplan.

Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat de reeds aanwezige schulden oplopen.

Budgetbeheer van Stichting Mens en Organisatie wordt gekoppeld aan budgetbegeleiding. Met deze begeleiding leren wij u in de toekomst weer zelf uw financiële zaken te regelen.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is bedoeld om u te leren uit te komen met uw inkomen. Hiermee voorkomt u dat u (opnieuw) in een schuldsituatie terecht komt. Heeft u al geruime tijd (uitgebreid) budgetbeheer en wilt u graag zelf uw betalingen weer doen, dan kan budgetbegeleiding uitkomst bieden. U krijgt een jaar lang maandelijks begeleiding in het bijhouden van uw inkomsten en uitgaven. Ook krijgt u advies over het aanvragen van bijvoorbeeld belastingteruggaven, huursubsidie en kwijtscheldingen. Na dit jaar kijken we of u in staat bent zelfstandig uw financiën te beheren en of het budgetbeheer mogelijk kan worden beëindigd.

Hoe gaat budgetbegeleiding in z'n werk?

Komt u voor budgetbegeleiding in aanmerking, dan tekent u een overeenkomst tot budgetbegeleiding. Hierin staan de afspraken die Stichting Mens en Organisatie met u maakt. Vervolgens krijgt u maandelijks een uitnodiging voor een vervolggesprek. In totaal duurt de begeleiding een jaar. Daarna overleggen we met u of het budgetbeheer voortgezet moet worden, de begeleiding stopt in ieder geval.

In de gesprekken komt het volgende aan de orde:

Inkomsten.

We bespreken wat er aan inkomen is binnengekomen en wat er de volgende maand verwacht kan worden. Ook adviseren wij u over mogelijke aanvullende inkomsten en subsidies, zoals bijvoorbeeld huurtoeslag, belastingteruggave of kwijtscheldingen.


Uitgaven.

We bespreken wat er aan uitgaven is gedaan en wat er de komende maand aan rekeningen verwacht kan worden. Samen met u bespreken we de mogelijkheden om te besparen op uitgaven, zoals abonnementen en telefoonkosten.

Begroting.

Wij stellen met u een maandbegroting van inkomsten en (noodzakelijke) uitgaven op. Hierin houden we ook rekening met reserveringen voor niet-maandelijkse betalingen en onverwachte uitgaven.

Voortgang.

We bespreken in hoeverre u erin geslaagd bent de gemaakte afspraken na te komen. Ook worden voor het volgende gesprek nieuwe afspraken op papier gezet.

Rapportage.

Van ieder gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Aan de hand van deze verslagen stelt Stichting Mens en Organisatie na een jaar een eindrapport op. Op basis daarvan wordt besloten of het budgetbeheer beëindigd kan worden.