Coachingstrajecten


Coaching is een stijl van begeleiden waarbij de gecoachte uit zichzelf in beweging komt en deze een persoonlijke groei doormaakt. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling een positief effect op de organisatie waarin de gecoachte werkt, het gezinsleven en het sociaal leven.

Coaching richt zich altijd op vragen waarbij het functioneren centraal staat en heeft veelal te maken met communicatievaardigheden, leidinggeven en de balans tussen werk en privé. Coaching is resultaatgericht. Het doel is het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten zodat de betrokkene zo goed mogelijk presteert. In onze visie is coaching gericht op 'het hoe' en niet zozeer op 'het wat'. Met andere woorden het gaat veel meer om het proces (onderbewuste) dan om de inhoud.


Counselling sluit aan op een ontwikkeling in de samenleving waarin mensen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Wij stimuleren onze kandidaten om zelf een visie te ontwikkelen op hun loopbaan en om zelfstandig de gemaakte keuzes te realiseren. Daarbij is onze kennis van maatschappelijke ondernemingen onze kracht. Onze ondersteuning, zorgt ervoor dat talenten en competenties optimaal tot uiting komen. Alle partijen kunnen rekenen op een vertrouwelijke, betrokken, respectvolle en resultaatgerichte aanpak. Onze adviseurs zijn Trainers & Coaches met ruime ervaring, ieder met hun eigen expertise. De kracht van Stichting Mens en Organisate is het maatwerk van de trajecten: gericht op individuele vragen en behoeften.

Een vrijblijvend en uitgebreid intakegesprek is de basis voor een op maat gesneden traject. De inhoud, duur en werkwijze van een traject is dan ook individueel afhankelijk. Dit traject wordt in goed overleg met kandidaat en opdrachtgever in een resultaatgerichte offerte vastgelegd. Uiteraard wordt er tussentijds en na afronding gerapporteerd aan de opdrachtgever (conform de gedragsregels van NIP en N.O.L.O.C. en met instemming van de kandidaat).